Ιδέες για ξεκίνημα

Γράψε, Μπορείς!

Προτείνουμε 100 πρώτες ερωτήσεις, για να σε
διευκολύνουμε. Θα δεις ότι γρήγορα, η μία απάντηση φέρνει την άλλη και θα
αρχίσεις να γράφεις.

Ξεκινώντας

30 ερωτήσεις για την οικογένεια & τους φίλους

Μαθαίνοντας

30 ερωτήσεις για το σχολείο, τις σπουδές & τη δουλειά

Μεγαλώνοντας

30 ερωτήσεις για όλα τα άλλα